تاریخ انتشار: 00-01-29 12:01:30 یکشنبه
(177)

احساسات منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی در خصوص دوج کوین

داده‌های مبتنی بر احساسات کاربران شبکه‌های اجتماعی که توسط شرکت ITE تحلیل و ارزیابی شده، نشان می‌دهد که احساسات منفی نسبت به دوج کوین در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد. در واقع هسته اصلی دوج کوین یک میم (meme) اینترنتی است و میم‌ها توسط شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌شوند و به آنها وابسته هستند. هنگامی که یک میم نتواند در این شبکه‌ها گسترش پیدا کند، احتمال افت قیمت افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل افت قیمت دوج کوین در ۲۴ ساعت گذشته باشد.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*