همکاران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش به صورت نقد می باشد تلفن : 35570053 -5538339 413

idModelcolorRamHddDisplayگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه