لپ تاپ نوپرداز Located at
تبریز پاساژ سهند, تبریز, IR.
Phone: +98-413-5570053
همکاران گرامی از ارسال کالا بدون تسویه حساب معذوریم تلفن : 35570053
id Brand Model color Cpu Ram Hdd Display VGA گارانتی قیمت نقدی وضعیت پیش پرداخت اقساط 3 ماهه اقساط 5 ماهه اقساط 8 ماهه
ASUS
1088 ASUS ROG GX700VO Silver Core i7 32GB 512SSD 17" 8GB یکپارچه 2 ساله 8,900,000 موجود 2,970,000 2,135,000 1,328,000 875,000
1576 ASUS FX502VM-FY37 Black Core i7 12GB 1TR+128SSD 15.6" 6GB یکپارچه 2 ساله 5,599,000 موجود 1,870,000 1,342,000 835,000 550,000
1663 ASUS ROG GL553VD- Black Core i7 16GB 1TR+256SSD 15.6" 4GB یکپارچه 2 ساله 5,429,000 موجود 1,810,000 1,303,000 811,000 534,000
1658 ASUS FX553VD - FY Black Core i7 8GB 1TR+128SSD 15.6" 4GB یکپارچه 2 ساله 4,359,000 موجود 1,450,000 1,047,000 652,000 429,000
1567 ASUS N552VW - FI3 Black Core i7 8GB 1TR+256 SSD 15.6" 4GB یکپارچه 2 ساله 4,199,000 موجود 1,400,000 1,008,000 627,000 413,000
1606 ASUS X550IU -DM00 Black Quad Core 16GB 2TR 15.6" 4GB یکپارچه 2 ساله 3,680,000 موجود 1,230,000 882,000 549,000 361,000
1605 ASUS X550IU -DM00 Black Quad Core 8GB 1TR 15.6" 4GB یکپارچه 2 ساله 3,380,000 موجود 1,130,000 810,000 504,000 332,000
1609 ASUS X550VQ-DM038 Black Core i7 16GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 3,299,000 موجود 1,100,000 792,000 493,000 324,000
1489 ASUS K556UQ - DM9 Black Core i7 8GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,919,000 موجود 970,000 702,000 437,000 287,000
1662 ASUS ASUSPRO P244 Black Core i7 8GB 1TR 14" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,879,000 موجود 960,000 691,000 430,000 283,000
1570 ASUS X541UJ -DM13 Black Core i7 8GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,679,000 موجود 890,000 644,000 401,000 264,000
1649 ASUS A540UP-DM078 Black Core i7 8GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,639,000 موجود 880,000 633,000 394,000 259,000
1435 ASUS X555QG - DM0 Black A12 8GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,499,000 موجود 830,000 601,000 374,000 246,000
1491 ASUS ASUSPRO P254 Black Core i5 8GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,499,000 موجود 830,000 601,000 374,000 246,000
1596 ASUS A540UP - DM0 Black Core i5 8GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,349,000 موجود 780,000 565,000 351,000 231,000
1487 ASUS X555BP - DM0 Black A9 4GB 1TR 15.6" 3GB یکپارچه 2 ساله 2,279,000 موجود 760,000 547,000 340,000 224,000
1487 ASUS X555BP - DM0 White A9 4GB 1TR 15.6" 3GB یکپارچه 2 ساله 2,279,000 موجود 760,000 547,000 340,000 224,000
1574 ASUS X541UJ -DM12 Black Core i5 4GB 500GB 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 2,099,000 موجود 700,000 504,000 313,000 206,000
1486 ASUS X555BP - DM0 Black A6 4GB 1TR 15.6" 3GB یکپارچه 2 ساله 2,079,000 موجود 690,000 500,000 311,000 205,000
1486 ASUS X555BP - DM0 White A6 4GB 1TR 15.6" 3GB یکپارچه 2 ساله 2,079,000 موجود 690,000 500,000 311,000 205,000
1530 ASUS X541UJ - DM1 Black Core i3 4GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 1,949,000 موجود 650,000 468,000 291,000 192,000
1569 ASUS X541NC -DM05 Black Pentium 4GB 1TR 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 1,699,000 موجود 570,000 406,000 253,000 167,000
1650 ASUS X541UA-DM141 Black Core i3 4GB 1TR 15.6" HD Graphics 520 یکپارچه 2 ساله 1,699,000 موجود 570,000 406,000 253,000 167,000
1568 ASUS X541NC -DM05 White Pentium 4GB 500GB 15.6" 2GB یکپارچه 2 ساله 1,669,000 موجود 560,000 399,000 248,000 164,000
1456 ASUS X555BA - DM0 Black E2 4GB 500GB 15.6" 512MB ویستا 2 سال 1,559,000 موجود 520,000 374,000 233,000 153,000
1543 ASUS E202SA - FD0 Black Celeron 4GB 500GB 11 اینچ" HD Graphics یکپارچه 2 ساله 1,239,000 موجود 410,000 298,000 186,000 122,000
1544 ASUS E202SA - FD0 White Celeron 4GB 500GB 11 اینچ" HD Graphics یکپارچه 2 ساله 1,239,000 موجود 410,000 298,000 186,000 122,000
ACER
1651 ACER Aspire VX5-5 Black Core i7 8GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 3,999,000 موجود 1,330,000 961,000 598,000 394,000
1661 ACER Aspire F5-57 Silver Core i7 16GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,999,000 موجود 1,000,000 720,000 448,000 295,000
1661 ACER Aspire F5-57 Black Core i7 16GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,999,000 موجود 1,000,000 720,000 448,000 295,000
1390 ACER Aspire F5-57 Silver Core i7 8GB 2TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,989,000 موجود 1,000,000 716,000 446,000 293,000
1390 ACER Aspire F5-57 Black Core i7 8GB 2TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,989,000 موجود 1,000,000 716,000 446,000 293,000
1460 ACER Aspire F5-57 Silver Core i7 8GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,889,000 موجود 960,000 694,000 432,000 285,000
1460 ACER Aspire F5-57 Black Core i7 8GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,889,000 موجود 960,000 694,000 432,000 285,000
1654 ACER Aspire E5-57 Black Core i7 16GB 1TR 15.6" 2GB سازگار 2 سال 2,779,000 موجود 930,000 666,000 414,000 273,000
1467 ACER Aspire E5-47 Black Core i7 8GB 1TR 14" 2GB سازگار 2 سال 2,519,000 موجود 840,000 604,000 376,000 248,000
1255 ACER Aspire F5-57 Black Core i5 8GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 2 سال 2,499,000 موجود 830,000 601,000 374,000 246,000
1468 ACER Aspire E5-47 Black Core i5 8GB 1TR 14" 2GB سازگار 2 سال 2,199,000 موجود 730,000 529,000 329,000 217,000
1469 ACER Aspire E5-47 White Core i5 8GB 1TR 14" 2GB سازگار 2 سال 2,199,000 موجود 730,000 529,000 329,000 217,000
1652 ACER Aspire E5-57 White Core i5 4GB 500GB 15.6" 2GB سازگار 2 سال 2,069,000 موجود 690,000 496,000 309,000 203,000
1653 ACER Aspire E5-57 Black Core i5 4GB 500GB 15.6" 2GB سازگار 2 سال 2,069,000 موجود 690,000 496,000 309,000 203,000
1449 ACER Aspire E5-57 Black Core i5 4GB 500GB 15.6" 2GB سازگار 2 سال 1,969,000 موجود 660,000 471,000 293,000 193,000
1453 ACER Aspire E5-57 White Core i5 4GB 500GB 15.6" 2GB سازگار 2 سال 1,969,000 موجود 660,000 471,000 293,000 193,000
1655 ACER Aspire E5-47 White Core i3 4GB 1TR 14" 2GB سازگار 2 سال 1,799,000 موجود 600,000 432,000 269,000 177,000
1656 ACER Aspire E5-47 Black Core i3 4GB 1TR 14" 2GB سازگار 2 سال 1,799,000 موجود 600,000 432,000 269,000 177,000
1187 ACER E5-575-35UP White Core i3 4GB 1TR 15.6" 2GB سازگار 2 سال 1,759,000 موجود 590,000 421,000 262,000 172,000
1483 ACER Aspire E5-47 White Core i3 4GB 1TR 14" 2GB سازگار 2 سال 1,699,000 موجود 570,000 406,000 253,000 167,000
1425 ACER E5-575G-A Black Core i3 4GB 500GB 15.6" 2GB سازگار 2 سال 1,669,000 موجود 560,000 399,000 248,000 164,000
1373 ACER Aspire R3-13 White Pentium 4GB 500GB 11" HD Graphics سازگار 2 سال 1,639,000 موجود 550,000 392,000 244,000 161,000
1482 ACER Aspire E5-47 Black Core i3 4GB 1TR 14" HD Graphics 520 سازگار 2 سال 1,539,000 موجود 510,000 370,000 230,000 152,000
1448 ACER Aspire ES1-5 Black Pentium 4GB 1TR 15.6" 2GB سازگار 2 سال 1,499,000 موجود 500,000 360,000 224,000 147,000
1476 ACER Aspire ES1-3 Red Pentium 4GB 500GB 13" HD Graphics 505 سازگار 2 سال 1,169,000 موجود 390,000 280,000 174,000 115,000
1461 ACER Aspire ES1-5 Black Celeron 4GB 500GB 15.6" HD Graphics 500 سازگار 2 سال 1,119,000 موجود 370,000 270,000 168,000 110,000
1461 ACER Aspire ES1-5 White Celeron 4GB 500GB 15.6" HD Graphics 500 سازگار 2 سال 1,119,000 موجود 370,000 270,000 168,000 110,000
LENOVO
957 LENOVO Ideapad Y700 Black Core i7 8GB 1TR 15.6" 4GB امرتات 1 سال 3,749,000 موجود 1,250,000 900,000 560,000 369,000
1646 LENOVO Ideapad 510 Black Core i7 12GB 1TR+256SSD 15.6" 4GB سازگار 1 سال 3,379,000 موجود 1,130,000 810,000 504,000 332,000
1647 LENOVO Ideapad 510 White Core i7 8GB 1TR+128SSD 15.6" 4GB سازگار 1 سال 3,059,000 موجود 1,020,000 734,000 457,000 301,000
1594 LENOVO ThinkPad E47 Black Core i7 8GB 1TR 14" 2GB سازگار 1 سال 2,849,000 موجود 950,000 684,000 425,000 280,000
1595 LENOVO IdeaPad 510 Black Core i5 8GB 1TR 15.6" 4GB سازگار 1 سال 2,519,000 موجود 840,000 604,000 376,000 248,000
1593 LENOVO ThinkPad E47 Black Core i5 8GB 1TR 14" 2GB سازگار 1 سال 2,489,000 موجود 830,000 597,000 372,000 245,000
1515 LENOVO IdeaPad 310 Black Core i5 8GB 1TR 15.6" 2GB سازگار 1 سال 2,259,000 موجود 750,000 543,000 338,000 223,000
1228 LENOVO IdeaPad 310 Black Core i5 4GB 1TR 15.6" 2GB سازگار 1 سال 2,049,000 موجود 680,000 493,000 307,000 202,000
1445 LENOVO IdeaPad 310 Black Core i3 4GB 1TR 15.6" 2GB سازگار 1 سال 1,649,000 موجود 550,000 396,000 246,000 162,000
1648 LENOVO Ideapad 320 Black Core i3 4GB 1TR 15.6" HD Graphics سازگار 1 سال 1,519,000 موجود 510,000 363,000 226,000 149,000
1309 LENOVO IdeaPad 110 Black Carrizo 4GB 500GB 15.6" 512MB گرین 1 سال 1,089,000 موجود 360,000 262,000 163,000 108,000
HP
1388 HP 15-ay116ne White Core i7 12GB 1TR 15.6" 4GB مهر 2 سال 2,965,000 موجود 990,000 711,000 442,000 291,000
1639 HP 15-ay119ne Silver Core i7 12GB 1TR 15.6" 4GB مهر 2 سال 2,945,000 موجود 980,000 707,000 440,000 290,000
1642 HP 15-ay113ne White Core i5 8GB 1TR 15.6" 4GB مهر 2 سال 2,555,000 موجود 850,000 614,000 382,000 251,000
1641 HP 15-ay118ne Silver Core i5 8GB 1TR 15.6" 4GB مهر 2 سال 2,535,000 موجود 850,000 607,000 377,000 249,000
1386 HP 15-ay038ne White Pentium 4GB 1TR 15.6" 2GB مهر 2 سال 1,545,000 موجود 520,000 369,000 230,000 151,000
1640 HP 15-ay062ne Silver Pentium 4GB 1TR 15.6" 2GB مهر 2 سال 1,529,000 موجود 510,000 367,000 228,000 150,000