تلفن : 35570053 - 35538339
idModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUSLENOVO
2135LENOVO Legion Y540 - NPBlackCore i716GB1TR+256 SSD15.6"6GBگرین 2 سال19,990,000موجود10,000,0003,663,0002,298,0001,530,000
2139LENOVO ideapad L340 GaminBlackCore i716GB1TR+256 SSD15.6"4GBگرین 2 سال14,999,000موجود7,500,0002,750,0001,725,0001,148,000
2143LENOVO Ideapad 330 - BGBlackCore i712GB1TR15.6"4GB9,999,000موجود5,000,0001,833,0001,150,000765,000
2101LENOVO Ideapad L340 - 15ASilver Ryzen 78GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 28,499,000موجود4,250,0001,558,000977,000651,000
2148LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 78GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 28,499,000موجود4,250,0001,558,000977,000651,000
2102LENOVO Ideapad L340 - 15AWhiteCore i78GB1TR15.6"2GBگرین 2 سال8,499,000موجود4,250,0001,558,000977,000651,000
2142LENOVO Ideapad L340 - 15ASilverCore i78GB1TR15.6"2GBگرین 2 سال8,349,000موجود4,170,0001,532,000961,000640,000
2142LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i78GB1TR15.6"2GBگرین 2 سال8,349,000موجود4,170,0001,532,000961,000640,000
2107LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 512GB1TR+256 SSD15.6"2GBایرانیان رهجو 27,999,000موجود4,000,0001,466,000920,000612,000
2116LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i512GB1TR15.6"2GB7,499,000موجود3,750,0001,375,000862,000574,000
2115LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i58GB1TR15.6"2GBسریر 2 سال7,199,000موجود3,600,0001,320,000828,000551,000
2147LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 58GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 26,999,000موجود3,500,0001,283,000805,000536,000
2088LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 58GB1TR15.6"2GBامرتات 18 ماه6,999,000موجود3,500,0001,283,000805,000536,000
2122LENOVO Ideapad L340 - 15ASilver Ryzen 312GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 26,299,000موجود3,150,0001,155,000724,000482,000
2146LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 312GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 26,199,000موجود3,100,0001,136,000713,000475,000
2121LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 38GB1TR15.6"2GB5,599,000موجود2,800,0001,026,000644,000429,000
2093LENOVO Ideapad 130 - NDBlackCore i38GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 25,499,000موجود2,750,0001,008,000632,000421,000
2137LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i34GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال5,499,000موجود2,750,0001,008,000632,000421,000
2104LENOVO Ideapad 130 - TCBlackCore i34GB1TR15.6"2GBامرتات 18 ماه4,999,000موجود2,500,000916,000575,000383,000
2052LENOVO Ideapad V145- ABlackBristol Ridge8GB1TR15.6"UP TO 4GB3,949,000موجود1,970,000726,000455,000303,000
2131LENOVO Ideapad V130-KBlackCeleron4GB500GB15.6"UHD 600ویستا 1 سال2,899,000موجود1,450,000531,000333,000222,000
ASUS
2119ASUS ROG Strix G531G - BlackCore i716GB1TR+512SSD15.6"4GBایرانیان رهجو 216,999,000موجود8,500,0003,116,0001,955,0001,301,000
2149ASUS VivoBook Pro 15 N5GoldCore i712GB1TR+256SSD15.6"4GBیکپارچه 2 ساله14,799,000فردا7,400,0002,713,0001,702,0001,133,000
2083ASUS FX570UD -FY212BlackCore i78GB1TR+128SSD15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله11,999,000موجود6,000,0002,200,0001,380,000919,000
2141ASUS VivoBook R564FL - SilverCore i78GB1TR+256 SSD15.6"2GBیکپارچه 2 ساله11,099,000موجود5,550,0002,035,0001,276,000850,000
2113ASUS VivoBook A712 FB -SilverCore i78GB1TR+256 SSD17.3"2GBیکپارچه 2 ساله10,990,000موجود5,500,0002,013,0001,263,000841,000
2072ASUS VivoBook R423UF - GrayCore i78GB1TR+128SSD14"2GBیکپارچه 2 ساله9,249,000موجود4,620,0001,697,0001,065,000709,000
2071ASUS X540UB - AFBlackCore i712GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله8,999,000موجود4,500,0001,650,0001,035,000689,000
1925ASUS VivoBook S15 S510UGoldCore i512GB1TR15.6"2GB8,950,000موجود4,480,0001,639,0001,028,000684,000
2124ASUS VivoBook K543UB - BlackCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله8,799,000موجود4,400,0001,613,0001,012,000674,000
2145ASUS K542UF - DM173GrayCore i58GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله7,599,000موجود3,800,0001,393,000874,000582,000
2070ASUS K540UB-DM1147BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله7,399,000موجود3,700,0001,356,000851,000566,000
2123ASUS VivoBook K543UB - GrayCore i34GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله5,799,000موجود2,900,0001,063,000667,000444,000
2140ASUS VivoBook F540YA -BBlack E14GB500GB15.6"512MBایرانیان رهجو 22,899,000موجود1,450,000531,000333,000222,000