بعلت نوسانات شدید قیمت برای نهایی کردن قیمت فقط تماس بگیرید تلفن : 35570053 - 35538339
تا اطلاع ثانوی فروش بصورت نقد می باشد
idModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUS
1982ASUS ZenBook UX430UN - BlackCore i716GB512SSD14"2GBیکپارچه 2 ساله17,999,000موجود6,000,0004,320,0002,688,0001,770,000
1936ASUS FX570UD - E4094BlackCore i716GB1TR+128SSD15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله17,399,000موجود5,800,0004,176,0002,598,0001,711,000
1940ASUS FX504GD-E4156BlackCore i78GB1TR15.6"4GBیکپارچه 2 ساله14,799,000موجود4,930,0003,553,0002,211,0001,456,000
1947ASUS VivoBook X510UF - GrayCore i512GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله10,999,000موجود3,670,0002,638,0001,642,0001,081,000
1826ASUS R542UR -DM448BlackCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله10,299,000موجود3,430,0002,473,0001,539,0001,013,000
1764ASUS X541UV- DM1410BlackCore i712GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله3,070,0002,206,0001,373,000904,000
1996ASUS K540UB-GQ393SilverCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله7,999,000موجود2,670,0001,918,0001,194,000786,000
1997ASUS X540UB-DM386BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله7,999,000موجود2,670,0001,918,0001,194,000786,000
1743ASUS X541UV - DM739BlackCore i54GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,330,0001,681,0001,046,000689,000
1960ASUS R556QG -DM243GrayBristol Ridge8GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله6,999,000موجود2,330,0001,681,0001,046,000689,000
1998ASUS X540UB - FSilverCore i34GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,130,0001,537,000956,000630,000
1873ASUS A540UP - DM186DBlackCore i34GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله6,199,000موجود2,070,0001,486,000925,000609,000
1983ASUS P2540NV - GQ0040BlackPentium4GB500GB15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله4,389,000موجود1,460,0001,054,000656,000432,000
1765ASUS X541NA -GQ503BlackPentium4GB500GB15.6" HD 505یکپارچه 2 ساله3,999,000موجود1,330,000961,000598,000394,000
1794ASUS X541NA -GQ494BlackCeleron2GB500GB15.6" HD 505یکپارچه 2 ساله2,699,000موجود900,000648,000403,000265,000
LENOVO
1828LENOVO Ideapad 520 - KBlackCore i716GB2TR15.6" 4GBگرین 2 سال12,999,000موجود4,330,0003,121,0001,942,0001,279,000
1885LENOVO Ideapad 520 - KGoldCore i716GB2TR15.6" 4GBگرین 2 سال12,999,000موجود4,330,0003,121,0001,942,0001,279,000
1929LENOVO Ideapad 520 - DGrayCore i78GB1TR15.6" 4GBسازگار 2 سال9,899,000موجود3,300,0002,376,0001,478,000973,000
1876LENOVO Ideapad 520 - FGoldCore i58GB1TR15.6" 4GBسازگار 2 سال9,799,000موجود3,270,0002,350,0001,462,000963,000
1995LENOVO Ideapad V330-AGrayCore i78GB1TR15.6" 2GBسازگار 2 سال8,999,000موجود3,000,0002,160,0001,344,000885,000
1951LENOVO Ideapad V330- DGrayCore i58GB1TR15.6" 2GBویستا 2 سال7,699,000موجود2,570,0001,846,0001,149,000757,000
1991LENOVO Ideapad 330-151KBBlackCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,299,000موجود1,770,0001,270,000790,000521,000
1831LENOVO Ideapad 320 - HSilverCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,199,000موجود1,730,0001,249,000777,000512,000
1993LENOVO Ideapad 330 - BSilverCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,199,000موجود1,730,0001,249,000777,000512,000
1948LENOVO Ideapad V130-ABlackCore i34GB500GB15.6"2GBویستا 2 سال4,699,000موجود1,570,0001,126,000701,000462,000
1679LENOVO Ideapad V110 -GBlackPentium4GB500GB15.6" HDویستا 1 سال3,399,000موجود1,130,000817,000508,000335,000
1952LENOVO Ideapad V110 -SBlack Bristol Ridge4GB500GB15.6" HDویستا 2 سال2,999,000موجود1,000,000720,000448,000295,000