بعلت نوسانات شدید قیمت برای نهایی کردن قیمت فقط تماس بگیرید تلفن : 35570053 - 35549437
تا اطلاع ثانوی فروش بصورت نقد می باشد
idModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUS
1844ASUS ROG GL702ZC - GC15Black Ryzen 716GB1TR+256SSD17" 4GBیکپارچه 2 ساله10,599,000موجود3,530,0002,545,0001,583,0001,043,000
1592ASUS N580VD - FI391GoldCore i716GB2TR+256SSD15.6"4GBیکپارچه 2 ساله7,859,000موجود2,620,0001,886,0001,174,000773,000
1878ASUS ROG FX553VE - FY44BlackCore i716GB2TR+128 M2 SSD15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله7,299,000موجود2,430,0001,753,0001,091,000718,000
1755ASUS N580VD - FI389GoldCore i512GB1TR15.6"4GBیکپارچه 2 ساله5,739,000موجود1,910,0001,378,000858,000565,000
1900ASUS FX503VD - DM250BlackCore i78GB1TR15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله5,599,000موجود1,870,0001,342,000835,000550,000
1877ASUS R542UQ - DM372WhiteCore i712GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله4,599,000موجود1,530,0001,105,000687,000453,000
1826ASUS R542UR -DM448BlackCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله4,299,000موجود1,430,0001,033,000643,000423,000
1895ASUS R542UQ - DM258GrayCore i512GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله4,099,000موجود1,370,000982,000611,000403,000
1779ASUS R542UQ -DM260GrayCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله3,859,000موجود1,290,000925,000575,000379,000
1735ASUS X541UV-DM1064BlackCore i512GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله3,849,000موجود1,280,000925,000575,000379,000
1858ASUS VivoBook X510UQ - GrayCore i58GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله3,789,000موجود1,260,000910,000566,000373,000
1596ASUS A540UP - DM077DBlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله3,699,000موجود1,230,000889,000553,000364,000
1182ASUS K456UR-WX015DBlackCore i58GB1TR+8SSD14"2GBویستا 2 سال3,599,000موجود1,200,000864,000537,000354,000
1905ASUS X541UV - DM396DWhiteCore i54GB1TR15.6" 1GBیکپارچه 2 ساله3,099,000موجود1,030,000745,000463,000305,000
1908ASUS X541UV - DM1403BlackCore i34GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,959,000موجود990,000709,000441,000290,000
1765ASUS X541NA -GQ503BlackPentium4GB500GB15.6" HD 505یکپارچه 2 ساله1,959,000موجود650,000471,000293,000193,000
1768ASUS X541NA -GQ492WhiteCeleron4GB500GB15.6" HD 505یکپارچه 2 ساله1,799,000موجود600,000432,000269,000177,000
1886ASUS VivoBook X540YA -BBlack E14GB500GB15.6"512MBیکپارچه 2 ساله1,799,000موجود600,000432,000269,000177,000
1794ASUS X541NA -GQ494BlackCeleron2GB500GB15.6" HD 505یکپارچه 2 ساله1,639,000موجود550,000392,000244,000161,000
ACER
1805ACER Aspire A715-71G-73BlackCore i716GB1TR15.6" 4GBسازگار 2 سال5,999,000موجود2,000,0001,440,000896,000590,000
1268ACER Aspire F5-573G-739BlackCore i78GB2TR15.6"4GBسازگار 2 سال4,799,000موجود1,600,0001,152,000717,000472,000
1714ACER Aspire F5-573G-74ABlackCore i78GB1TR15.6"4GBسازگار 2 سال4,499,000موجود1,500,0001,080,000672,000442,000
1796ACER Aspire E5-576G-56AWhiteCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال3,599,000موجود1,200,000864,000537,000354,000
1851ACER Aspire E5-475G-59EWhiteCore i58GB1TR14"2GBسازگار 2 سال3,299,000موجود1,100,000792,000493,000324,000
1852ACER Aspire E5-475G-50SBlackCore i58GB1TR14"2GBسازگار 2 سال3,299,000موجود1,100,000792,000493,000324,000
1469ACER Aspire E5-475G-51PWhiteCore i58GB1TR14"2GBسازگار 2 سال3,199,000موجود1,070,000766,000477,000314,000
1871ACER Aspire A315-21G-93Black Bristol Ridge8GB1TR+128SSD15.6"2GBسازگار 2 سال3,149,000موجود1,050,000756,000470,000310,000
1872ACER Aspire A315-21G-90Black Bristol Ridge8GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,749,000موجود920,000658,000410,000270,000
1849ACER Aspire ES1-524-64WBlack Bristol Ridge4GB1TR15.6" ™ R4سازگار 2 سال2,099,000موجود700,000504,000313,000206,000
1870ACER Aspire A315-21G-47BlackDual Core4GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال1,899,000موجود630,000457,000284,000187,000
LENOVO
1828LENOVO Ideapad 520 - KBlackCore i716GB2TR15.6" 4GBگرین 2 سال5,499,000موجود1,830,0001,321,000822,000541,000
1885LENOVO Ideapad 520 - KGoldCore i716GB2TR15.6" 4GBگرین 2 سال5,499,000موجود1,830,0001,321,000822,000541,000
1474LENOVO IdeaPad 310 - LBlackCore i78GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال3,949,000موجود1,320,000946,000589,000388,000
1853LENOVO Ideapad 320 - ARSilverCore i54GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال3,399,000موجود1,130,000817,000508,000335,000
1853LENOVO Ideapad 320 - ARBlackCore i54GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال3,399,000موجود1,130,000817,000508,000335,000
1881LENOVO Ideapad 320 - AOSilverPentium4GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,199,000موجود730,000529,000329,000217,000
1881LENOVO Ideapad 320 - AOBlackPentium4GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,199,000موجود730,000529,000329,000217,000
1880LENOVO Ideapad 320 - AKBlackCeleron4GB1TR15.6" HD 520سازگار 2 سال1,799,000موجود600,000432,000269,000177,000