تلفن : 35570053 - 35538339
idModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUSLENOVO
2096LENOVO Ideapad 330s - HMSilverCore i78GB1TR+128 SSD15.6"4GBگرین 2 سال10,499,000موجود5,250,0001,925,0001,207,000804,000
2082LENOVO Ideapad 530S - ABlackCore i78GB256SSD15.6"2GBسازگار 2 سال9,899,000موجود4,950,0001,815,0001,138,000758,000
2102LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i78GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال8,399,000موجود4,200,0001,540,000966,000643,000
2101LENOVO Ideapad L340 - 15ABlack Ryzen 78GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 27,999,000موجود4,000,0001,466,000920,000612,000
2097LENOVO Ideapad 330s - HNSilverCore i58GB1TR15.6"4GBگرین 2 سال7,699,000موجود3,850,0001,411,000885,000589,000
2109LENOVO Ideapad130 - 15ASTBlackCore i78GB1TR15.6"2GB7,599,000موجود3,800,0001,393,000874,000582,000
2116LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i512GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال7,499,000موجود3,750,0001,375,000862,000574,000
2115LENOVO Ideapad L340 - 15ABlackCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال7,199,000موجود3,600,0001,320,000828,000551,000
2059LENOVO Ideapad 330 - 15ARBlack Ryzen 58GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال6,499,000موجود3,250,0001,191,000747,000498,000
2058LENOVO Ideapad 130 - IBlackCore i58GB1TR15.6"2GBویستا 1 سال6,399,000موجود3,200,0001,173,000736,000490,000
2110LENOVO Ideapad 130 - TNBlackCore i38GB1TR15.6"HDایرانیان رهجو 24,299,000موجود2,150,000788,000494,000329,000
2024LENOVO Ideapad 330 - FCBlackPentium4GB1TR15.6" 620intel hdسازگار 2 سال3,399,000موجود1,700,000623,000391,000260,000
2052LENOVO Ideapad V145- ABlackBristol Ridge8GB1TR15.6"UP TO 4GB3,399,000موجود1,700,000623,000391,000260,000
2035LENOVO Ideapad 330 - HDBlackCeleron4GB500GB15.6" HD 620ایرانیان رهجو 22,799,000موجود1,400,000513,000322,000214,000
ASUS
1844ASUS ROG GL702ZC - GC15Black Ryzen 716GB1TR+256SSD17" 4GBیکپارچه 2 ساله19,699,000فردا9,850,0003,611,0002,265,0001,508,000
2119ASUS ROG Strix G531G - BlackCore i716GB1TR+128SSD15.6"4GBیکپارچه 2 ساله18,899,000فردا9,450,0003,465,0002,173,0001,447,000
1941ASUS ROG Strix GL503VM BlackCore i724GB2TR+256SSD15.6"6GBیکپارچه 2 ساله18,699,000فردا9,350,0003,428,0002,150,0001,432,000
2084ASUS FX570UD -FY213BlackCore i712GB1TR+256SSD15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله13,599,000موجود6,800,0002,493,0001,564,0001,041,000
2083ASUS FX570UD -FY212BlackCore i78GB1TR+128SSD15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله12,499,000موجود6,250,0002,291,0001,437,000957,000
1823ASUS R542UN - DM062BlackCore i712GB1TR15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله10,699,000موجود5,350,0001,961,0001,230,000819,000
2113ASUS VivoBook A712 FB -SilverCore i78GB1TR+256 SSD17.3"2GBیکپارچه 2 ساله10,399,000موجود5,200,0001,906,0001,196,000796,000
2095ASUS VivoBook K570ZD - Black Ryzen 58GB1TR+256SSD15.6"4GBیکپارچه 2 ساله9,499,000موجود4,750,0001,741,0001,092,000727,000
2071ASUS X540UB - AFBlackCore i712GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله8,699,000موجود4,350,0001,595,0001,000,000666,000
2111ASUS X540UB-DM386BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله7,299,000موجود3,650,0001,338,000839,000559,000
1997ASUS X540UB-DM350BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله7,099,000موجود3,550,0001,301,000816,000543,000
1960ASUS R556QG -DM243GrayBristol Ridge8GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله5,799,000موجود2,900,0001,063,000667,000444,000
2114ASUS VivoBook X540UA-ABlackCore i34GB1TR15.6"UHD 620یکپارچه 2 ساله4,499,000موجود2,250,000825,000517,000344,000
2117ASUS VivoBook X543UA-GQBlackCore i34GB1TR15.6"UHD 620امرتات 18 ماه4,299,000موجود2,150,000788,000494,000329,000
2099ASUS VivoBook X543MA - BlackCeleron4GB1TR15.6" HD GRAPHICS 500یکپارچه 2 ساله3,149,000موجود1,570,000579,000363,000242,000
1955ASUS VivoBook X540NA - BlackCeleron4GB500GB15.6"HDیکپارچه 2 ساله2,999,000موجود1,500,000550,000345,000230,000