همکاران گرامی
از ارسال کالا بدون تسویه حساب معذوریم
idBrandModelcolorRamHddDisplayگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
1527Samsung Samsung Galaxy S8 Plus SBlack4 GB64GB 6. " 2960 × 1440همراه سرویس 18 ماه2,735,000موجود910,000660,000410,000270,000
1527Samsung Samsung Galaxy S8 Plus SGold4 GB64GB 6. " 2960 × 1440همراه سرویس 18 ماه2,735,000موجود910,000660,000410,000270,000
1526Samsung Samsung Galaxy S8 Dual SBlack4 GB64GB 5. " 2960 × 1440همراه سرویس 18 ماه2,405,000موجود800,000580,000360,000240,000
1526Samsung Samsung Galaxy S8 Dual SGold4 GB64GB 5. " 2960 × 1440همراه سرویس 18 ماه2,405,000موجود800,000580,000360,000240,000
1517Samsung Samsung Galaxy A7 (2017)Black3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDهمراه سرویس 18 ماه1,485,000موجود500,000360,000220,000150,000
1517Samsung Samsung Galaxy A7 (2017)Gold3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDهمراه سرویس 18 ماه1,485,000موجود500,000360,000220,000150,000
1518Samsung Samsung Galaxy A5 (2017)Gold3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDهمراه سرویس 18 ماه1,275,000موجود430,000310,000190,000130,000
1529Samsung Samsung Galaxy J7 Prime Black3 GB16GB 5. " 1920 × 1080 | Full HDهمراه سرویس 18 ماه875,000موجود290,000210,000130,00090,000
1529Samsung Samsung Galaxy J7 Prime Gold3 GB16GB 5. " 1920 × 1080 | Full HDهمراه سرویس 18 ماه875,000موجود290,000210,000130,00090,000
1201SamsungSamsung Galaxy J7 (2016) White2 GB16GB5.5 " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه769,000موجود260,000180,000120,00080,000
1201SamsungSamsung Galaxy J7 (2016) Gold2 GB16GB5.5 " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه769,000موجود260,000180,000120,00080,000
1528Samsung Samsung Galaxy J5 Prime Black2 GB16GB 5. " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه665,000موجود220,000160,000100,00070,000
1528Samsung Samsung Galaxy J5 Prime Gold2 GB16GB 5. " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه665,000موجود220,000160,000100,00070,000
1200SamsungSamsung Galaxy J5 (2016) Black2 GB16GB5.2 " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه640,000موجود210,000160,000100,00060,000
1200SamsungSamsung Galaxy J5 (2016) White2 GB16GB5.2 " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه640,000موجود210,000160,000100,00060,000
1200SamsungSamsung Galaxy J5 (2016) Gold2 GB16GB5.2 " 1280 × 720 | HDهمراه سرویس 18 ماه640,000موجود210,000160,000100,00060,000
1572ASUS Asus Zenfone 3 ZE520KL DBlack3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDحامی 18 ماه1,099,000موجود370,000260,000170,000110,000
1572ASUS Asus Zenfone 3 ZE520KL DWhite3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDحامی 18 ماه1,099,000موجود370,000260,000170,000110,000
1573ASUS Asus Zenfone 3 Max ZC553Silver3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDحامی 18 ماه899,000موجود300,000220,000140,00090,000
1573ASUS Asus Zenfone 3 Max ZC553Gray3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDحامی 18 ماه899,000موجود300,000220,000140,00090,000
1573ASUS Asus Zenfone 3 Max ZC553Gold3 GB32GB 5. " 1920 × 1080 | FullHDحامی 18 ماه899,000موجود300,000220,000140,00090,000
1498ASUSAsus Zenfone Go ZB452KG DBlack1 GB8 GB4.5 " 854 × 480حامی 18 ماه289,000موجود100,00070,00040,00030,000
1498ASUSAsus Zenfone Go ZB452KG DWhite1 GB8 GB4.5 " 854 × 480حامی 18 ماه289,000موجود100,00070,00040,00030,000
1498ASUSAsus Zenfone Go ZB452KG DGold1 GB8 GB4.5 " 854 × 480حامی 18 ماه289,000موجود100,00070,00040,00030,000