همکاران گرامی
جهت فعال نمودن حساب همکاری با نوپرداز تماس حاصل فرمایید
idBrandModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ACER
1436ACER Predator 17 BlackCore i732GB2TR+256SSD17"8GBسازگار 2 سال10,870,000موجود3,620,0002,610,0001,620,0001,070,000
1437ACER Predator 15 BlackCore i732GB2TR+256SSD15.6"8GBسازگار 2 سال10,370,000موجود3,460,0002,490,0001,550,0001,020,000
1438ACER Predator 15 BlackCore i716GB1TR+256SSD15.6"8GBسازگار 2 سال9,170,000موجود3,060,0002,200,0001,370,000900,000
1422ACER Aspire V5-59BlackCore i716GB2TR15.6"4GBسازگار 2 سال3,879,000موجود1,290,000930,000580,000380,000
1423ACER Aspire V5-59BlackCore i78GB1TR15.6"4GBسازگار 2 سال3,485,000موجود1,160,000840,000520,000340,000
1390ACER Aspire F5-57BlackCore i78GB2TR15.6"4GBسازگار 2 سال3,299,000موجود1,100,000790,000490,000320,000
1268ACER Aspire F5-57BlackCore i78GB2TR15.6"4GBسازگار 2 سال3,249,000موجود1,080,000780,000490,000320,000
1255ACER Aspire F5-57SilverCore i58GB1TR15.6"4GBسازگار 2 سال2,679,000موجود890,000640,000400,000260,000
1255ACER Aspire F5-57BlackCore i58GB1TR15.6"4GBسازگار 2 سال2,679,000موجود890,000640,000400,000260,000
1263ACER Aspire V3-37BlackCore i58GB1TR13"-سازگار 2 سال2,619,000موجود870,000630,000390,000260,000
1327ACER E5-575G-545RBlueCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,329,000موجود780,000560,000350,000230,000
1452ACER Aspire E5-57BlueCore i54GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال2,099,000موجود700,000500,000310,000210,000
1453ACER Aspire E5-57WhiteCore i54GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال2,099,000موجود700,000500,000310,000210,000
1454ACER Aspire E5-57BlackCore i54GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال2,099,000موجود700,000500,000310,000210,000
1258ACER Aspire E5-57BlackCore i54GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال2,059,000موجود690,000490,000310,000200,000
1425ACER E5-575G-ABlackCore i34GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال1,759,000موجود590,000420,000260,000170,000
1448ACER Aspire ES1-5BlackPentium4GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال1,519,000موجود510,000360,000230,000150,000
1424ACER Aspire ES1-5BlackPentium4GB500GB15.6" HD Graphics 405سازگار 2 سال1,249,000موجود420,000300,000190,000120,000
ASUS
1439ASUS N552VW - FI2BlackCore i78GB1TR+128 SSD15.6"4GBویستا 2 سال4,519,000موجود1,510,0001,080,000670,000440,000
1391ASUS Zenbook FlipSilverCore i58GB512SSD13" HD Graphics 615ویستا 2 سال4,279,000موجود1,430,0001,030,000640,000420,000
1418ASUS K550VX - DM1BlackCore i716GB2TR15.6"4GBویستا 2 سال3,979,000موجود1,330,000950,000590,000390,000
1414ASUS K555DG- ABlackA1212GB2TR15.6"3GBویستا 2 سال3,299,000موجود1,100,000790,000490,000320,000
1223ASUS K556UQ-DM548BlackCore i712GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال3,229,000موجود1,080,000770,000480,000320,000
1426ASUS K456UQ - FA0BlackCore i712GB1TR14"2GBسازگار 2 سال3,159,000موجود1,050,000760,000470,000310,000
1155ASUS P2530UJ - DMBlackCore i78GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1325ASUS VM590UB - FIBlackCore i74GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1250ASUS X541UV - DM2BlackCore i78GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,889,000موجود960,000690,000430,000280,000
1435ASUS X555QG - DM0BlackA128GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,689,000موجود900,000640,000400,000260,000
1326ASUS X541UV - DM2WhiteCore i54GB1TR15.6"1GBویستا 2 سال2,189,000موجود730,000530,000330,000220,000
1307ASUS E202SA - FD4BlueCeleron4GB500GB11 اینچ"HD Graphicsویستا 2 سال1,339,000موجود450,000320,000200,000130,000
LENOVO
1168LENOVO IdeaPad 500 BlackCore i78GB1TR15.6"4GBسازگار 1 سال2,939,000موجود980,000710,000440,000290,000
1168LENOVO IdeaPad 500 WhiteCore i78GB1TR15.6"4GBسازگار 1 سال2,939,000موجود980,000710,000440,000290,000
1014LENOVO IdeaPad 500 BlackCore i78GB1TR+8SSD15.6"4GBسازگار 1 سال2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1014LENOVO IdeaPad 500 WhiteCore i78GB1TR+8SSD15.6"4GBسازگار 1 سال2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1420LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i712GB2TR15.6"2GBلایف 1 سال2,829,000موجود940,000680,000420,000280,000
1228LENOVO IdeaPad 310 SilverCore i54GB1TR15.6"2GBگرین 1 سال2,129,000موجود710,000510,000320,000210,000
1227LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i54GB500GB15.6"2GBگرین 1 سال2,089,000موجود700,000500,000310,000200,000
1445LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 1 سال1,789,000موجود600,000430,000270,000180,000
1446LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i34GB1TR15.6"HD Graphicsسازگار 1 سال1,569,000موجود520,000380,000230,000150,000
1447LENOVO IdeaPad 310 BlackPentium4GB500GB15.6"2GBسازگار 1 سال1,519,000موجود510,000360,000230,000150,000
1129LENOVO IdeaPad 300 BlackCeleron4GB500GB15.6"HD Graphicsمهر 1 سال1,069,000موجود360,000260,000160,000100,000
DELL
1403DELL INSPIRON 355BlackCore i56GB1TR15.6"2GBبهین 2 سال2,199,000موجود730,000530,000330,000220,000
1442DELL INSPIRON 355BlackCore i34GB500GB15.6" HD Graphicsبهین 2 سال1,459,000موجود490,000350,000220,000140,000
1443DELL INSPIRON 355BlackCeleron4GB500GB15.6" HD Graphicsبهین 2 سال1,159,000موجود390,000280,000170,000110,000