همکاران گرامی
از ارسال کالا بدون تسویه حساب معذوریم
idBrandModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUS
1585ASUS ROG G752VS-BSilverCore i716GB1TR+256SSD17"8GBیکپارچه 2 ساله7,899,000موجود2,630,0001,900,0001,180,000780,000
1551ASUS ROG GL502VMBlackCore i712GB1TR+128 SSD15.6"6GBیکپارچه 2 ساله6,659,000موجود2,220,0001,600,000990,000650,000
1566ASUS ROG GL553VD-BlackCore i712GB1TR+128SSD15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله5,099,000موجود1,700,0001,220,000760,000500,000
1410ASUS ROG GL552VW BlackCore i712GB2TR+128SSD15.6"4GBسازگار 2 سال4,919,000موجود1,640,0001,180,000730,000480,000
1567ASUS N552VW - KBlackCore i78GB1TR+256 SSD15.6"4GBیکپارچه 2 ساله4,199,000موجود1,400,0001,010,000630,000410,000
1541ASUS N552VW - FBlackCore i78GB1TR+128 SSD15.6"4GBویستا 2 سال4,029,000موجود1,340,000970,000600,000400,000
1587ASUS N552VWSilverCore i78GB1TR15.6"4GBیکپارچه 2 ساله3,789,000موجود1,260,000910,000570,000370,000
1489ASUS K556UQ - DM9BlackCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1540ASUS K556UQ - DM9WhiteCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1492ASUS ASUSPRO P254BlackCore i78GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,879,000موجود960,000690,000430,000280,000
1206ASUS K556UR - BBlackCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,819,000موجود940,000680,000420,000280,000
1571ASUS X541UJ - HBlackCore i712GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,769,000موجود920,000670,000410,000270,000
1505ASUS ASUSPRO P254BlackCore i512GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,579,000موجود860,000620,000390,000250,000
1435ASUS X555QG - DM0BlackA128GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال2,559,000موجود850,000620,000380,000250,000
1511ASUS K556UQ -DM94BlackCore i56GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,489,000موجود830,000600,000370,000240,000
1491ASUS ASUSPRO P254BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,469,000موجود820,000590,000370,000240,000
1521ASUS K556UR - DM5GoldCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله2,459,000موجود820,000590,000370,000240,000
1586ASUS X541UJ - DM1BlackCore i36GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله1,999,000موجود670,000480,000300,000200,000
1569ASUS X541NC - BBlackPentium4GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله1,729,000موجود580,000410,000260,000170,000
1568ASUS X541NC - ABlackPentium4GB500GB15.6"2GBیکپارچه 2 ساله1,689,000موجود560,000410,000250,000170,000
1543ASUS E202SA - FD0BlackCeleron4GB500GB11 اینچ"HD Graphicsیکپارچه 2 ساله1,349,000موجود450,000320,000200,000130,000
1544ASUS E202SA - FD0WhiteCeleron4GB500GB11 اینچ"HD Graphicsیکپارچه 2 ساله1,349,000موجود450,000320,000200,000130,000
1506ASUS X541SA - BBlackCeleron2GB500GB15.6"HD Graphicsویستا 2 سال1,089,000موجود360,000260,000160,000110,000
1510ASUS Vivo Stick PBlackAtom2GB32GBHD Integrated Graphicsلایف 2 سال699,000موجود230,000170,000110,00070,000
ACER
1502ACER Aspire V15 NBlackCore i716GB1TR15.6"4GBسازگار 2 سال3,899,000موجود1,300,000940,000580,000380,000
1460ACER Aspire F5-57SilverCore i78GB1TR15.6"4GBسازگار 2 سال2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1178ACER E5-575G-73E3WhiteCore i78GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,559,000موجود850,000620,000380,000250,000
1493ACER Aspire E5-57WhiteCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال2,229,000موجود740,000540,000330,000220,000
1449ACER Aspire E5-57BlackCore i54GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال2,089,000موجود700,000500,000310,000200,000
1187ACER E5-575-35UPWhiteCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال1,779,000موجود590,000430,000270,000180,000
1328ACER E5-575-377ABlueCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال1,779,000موجود590,000430,000270,000180,000
1425ACER E5-575G-ABlackCore i34GB500GB15.6"2GBسازگار 2 سال1,699,000موجود570,000410,000250,000170,000
1373ACER Aspire R3-13WhitePentium4GB500GB11"HD Graphicsسازگار 2 سال1,639,000موجود550,000390,000240,000160,000
1448ACER Aspire ES1-5BlackPentium4GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال1,489,000موجود500,000360,000220,000150,000
1476ACER Aspire ES1-3RedPentium4GB500GB13" HD Graphics 505سازگار 2 سال1,199,000موجود400,000290,000180,000120,000
LENOVO
957LENOVO Ideapad Y700BlackCore i78GB1TR15.6"4GBامرتات 1 سال3,859,000موجود1,290,000920,000580,000380,000
1417LENOVO Ideapad 510 BlackCore i78GB1TR15.6"4GBآوات 1 سال2,899,000موجود970,000690,000430,000280,000
1235LENOVO IdeaPad 510 WhiteCore i78GB1TR15.6"4GBآوات 1 سال2,749,000موجود920,000660,000410,000270,000
1563LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i78GB1TR15.6"2GBسازگار 1 سال2,599,000موجود870,000620,000390,000260,000
1234LENOVO IdeaPad 510 WhiteCore i58GB1TR15.6"4GBآوات 1 سال2,549,000موجود850,000610,000380,000250,000
1516LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i58GB2TR15.6"2GBسازگار 1 سال2,369,000موجود790,000570,000350,000230,000
1515LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 1 سال2,269,000موجود760,000540,000340,000220,000
1561LENOVO Ideapad V310BlackCore i54GB500GB15.6" 2GBویستا 1 سال1,959,000موجود650,000470,000290,000190,000
1445LENOVO IdeaPad 310 BlackCore i34GB1TR15.6"2GBلایف 1 سال1,639,000موجود550,000390,000240,000160,000
1553LENOVO IdeaPad 310 BlackPentium4GB1TR15.6"2GBگرین 1 سال1,449,000موجود480,000350,000220,000140,000
1406LENOVO Ideapad 110 BlackCarrizo4GB1TR15.6"2GBگرین 1 سال1,299,000موجود430,000310,000190,000130,000